Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia!

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 trwa. Zarejestruj się już dziś na studia stacjonarne lub niestacjonarne!

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DO 26.09.2018!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

 Pamiętaj, że przed ogłoszeniem wyników musisz się zarejestrować oraz złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji.

  Do zakończenia rekrutacji Biuro Rekrutacji czynne również w soboty w godz. 9.00 do 13.00.


 

OGŁOSZENIE - zaproszenie dla kandydatów na kierunek obronność państwa

Serdecznie zapraszamy kandydatów  na studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunek obronność państwa na spotkanie informacyjne z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 września br. o godzinie 16:00 w sali 206 w Collegium Novum (ul. Nowy Świat 4a)

 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE JUŻ OGŁOSZONE!

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji" (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia).

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na kierunki:

 • inżynieria środowiska (studia I i II stopnia)
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • fizjoterapia
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 • pielęgniarstwo (studia pomostowe)
 • pielęgniarstwo (studia II stopnia)
 • ratownictwo medyczne
 • obronność państwa (studia I i II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia)

zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. 28 września 2018 r.


INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 

WYDZIAŁ MEDYCZNY (informacja już wkrótce)

WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU (informacja już wkrótce)

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI (informacja już wkrótce)


INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA STACJONARNE:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

WYDZIAŁ MEDYCZNY

WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE JUŻ OGŁOSZONE!

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji" (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia).

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na kierunki:

 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • mechanika i budowa maszyn (wydział we Wrześni)
 • pielęgniarstwo (wydział we Wrześni)
 • wychowanie fizyczne
 • elektroradiologia
 • położnictwo (studia 7-semestralne)
 • ratownictwo medyczne
 • obronność państwa (studia I i II stopnia)
 • zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia)
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. 28 września 2018 r.


  

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW:

Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną w opcji KATALOG.

Przed rozpoczęciem rejestracji zapoznaj się ze szczegółową procedurą rekrutacji, którą znajdziesz wybierając opcję POMOC - REKRUTACJA, POMOC-FAQ.

Aby utworzyć konto kandydata wybierz opcję REJESTRACJA a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Procedura obejmuje proces od rejestracji kandydata po wydrukowanie podania kandydata.

Na koncie kandydata dostępne będą wyniki rekrutacji.

 


 AKADEMIK, STYPENDIA - informacje dla kandydatów


Wyjaśnienie pojęć NOWA MATURA oraz STARA MATURA 

Drogi kandydacie,

Pojęcie STARA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych przez szkoły średnie, na których oceny wyrażone były według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający (mierny).

Pojęcie NOWA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych od roku 2004 przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, na których oceny są wyrażone w wielkościach procentowych. W związku z tym maturę zdawaną np. w roku 2013 lub 2014 oraz maturę zdawaną w roku 2015 (na starych zasadach w przypadku techników oraz na nowych zasadach w przypadku liceów) interpretuje się jako NOWĄ MATURĘ.

Prosimy zwrócić uwagę na zaznaczenie odpowiedniej matury podczas rejestracji, nieodpowiednie zaznaczenie powoduje zablokowanie konta, które może odblokować administrator po zgłoszeniu problemu do Biura Rekrutacji (tel. 62 76 79 520, rekrutacja@pwsz.kalisz.pl) lub bezpośrednio administratorowi (tel. 62 76 79 588).


BIURO REKRUTACJI PWSZ W KALISZU,
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, sala 004
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30.
tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl