Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia!

 UWAGA!

w dniu 31 listopada Biuro Rekrtutacji czynne do godz. 12.00.

2 listopada - nieczynne.

 

W związku z powyższym, osoby, które nie zdążą złożyć dokumentów na studia podyplomowe, mogą to uczynić również po 4 listopada.

 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (po zakończeniu rerkutacji uzupełniającej) JUŻ OGŁOSZONE!

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji" (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia).

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego w ogłoszeniach poniżej.

Kierunki studiów nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów:

 • inżynieria środowiska (studia I  stopnia stacjonarne)
 • mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne we Wrześni)
 • mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • obronność państwa (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • obronność państwa (studia II stopnia niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (studia pomostowe)
 • pielęgniarstwo (studia II stopnia niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (studia stacjonarne we Wrześni)
 • położnictwo (studia stacjonarne 7-semestralne)
 • ratownictwo medyczne (studia stacjonarne)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia niestacjonarne)
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Kandydaci nieprzyjęci na nieuruchomione kierunki proszeni są o zgłoszenie się do Biura Rekrutacji w celu ewentualnego wyboru innego kierunku.


INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI


INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA STACJONARNE:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

WYDZIAŁ MEDYCZNY

WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE JUŻ OGŁOSZONE!

Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji" (Uwaga: informacja na koncie "kandydat zakwalifikowany" nie jest równoznaczna z informacją o przyjęciu na studia).

Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.

Wyniki rekrutacji na kierunki:

 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • mechanika i budowa maszyn (wydział we Wrześni)
 • pielęgniarstwo (wydział we Wrześni)
 • wychowanie fizyczne
 • elektroradiologia
 • położnictwo (studia 7-semestralne)
 • ratownictwo medyczne
 • obronność państwa (studia I i II stopnia)
 • zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia)
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej tj. 28 września 2018 r.


  

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW:

Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną w opcji KATALOG.

Przed rozpoczęciem rejestracji zapoznaj się ze szczegółową procedurą rekrutacji, którą znajdziesz wybierając opcję POMOC - REKRUTACJA, POMOC-FAQ.

Aby utworzyć konto kandydata wybierz opcję REJESTRACJA a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Procedura obejmuje proces od rejestracji kandydata po wydrukowanie podania kandydata.

Na koncie kandydata dostępne będą wyniki rekrutacji.

 


 AKADEMIK, STYPENDIA - informacje dla kandydatów


Wyjaśnienie pojęć NOWA MATURA oraz STARA MATURA 

Drogi kandydacie,

Pojęcie STARA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych przez szkoły średnie, na których oceny wyrażone były według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający (mierny).

Pojęcie NOWA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych od roku 2004 przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, na których oceny są wyrażone w wielkościach procentowych. W związku z tym maturę zdawaną np. w roku 2013 lub 2014 oraz maturę zdawaną w roku 2015 (na starych zasadach w przypadku techników oraz na nowych zasadach w przypadku liceów) interpretuje się jako NOWĄ MATURĘ.

Prosimy zwrócić uwagę na zaznaczenie odpowiedniej matury podczas rejestracji, nieodpowiednie zaznaczenie powoduje zablokowanie konta, które może odblokować administrator po zgłoszeniu problemu do Biura Rekrutacji (tel. 62 76 79 520, rekrutacja@pwsz.kalisz.pl) lub bezpośrednio administratorowi (tel. 62 76 79 588).


BIURO REKRUTACJI PWSZ W KALISZU,
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, sala 004
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30.
tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl