Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia!

Wyniki rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 już ogłoszone. Wynik można sprawdzić na koncie kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji".

Informacja dla osób przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek inżynieria środowiska:

Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 22 lutego 2019 r. o godz. 15.45. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym planem zajęć: 

http://www.pwsz.kalisz.pl/wp-content/uploads/2017/12/sem.-I-i-II-letni-20-02.pdf

http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/uczelnia/wydzialy/wydzial-politechniczny/inzynieria-srodowiska#1513325461543-c147e725-010a

 

Studia II stopnia na kierunkach:

  • inżynieria środowiska - stacjonarne
  • mechanika i budowa maszyn - stacjonabne
  • mechanika i budowa maszyn - niestacjonarne

nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

 

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI roku akademickiego 2018/2019

PWSZ w Kaliszu prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia 3 semestralne)
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia 4 semestralne)

Terminarz rekrutacji:

  • rejestracja on-line: od 14 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 20 lutego 2019 r.
  • ogłoszenie wyników: 21 lutego 2019 r.

OPŁATA REKRUTACYJNA WYNOSI 85 ZŁ.

Informacja dla kandydatów na kierunek inżynieria środowiska: jednym w wymaganych dokumentów od kandydatów jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, skierowanie na badanie można odebrać w Biurze Rekrutacji (Collegium Novum, pok. 004)

 

ZAPRASZAMY!

 


  

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW:

Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną w opcji KATALOG.

Przed rozpoczęciem rejestracji zapoznaj się ze szczegółową procedurą rekrutacji, którą znajdziesz wybierając opcję POMOC - REKRUTACJA, POMOC-FAQ.

Aby utworzyć konto kandydata wybierz opcję REJESTRACJA a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Procedura obejmuje proces od rejestracji kandydata po wydrukowanie podania kandydata.

Na koncie kandydata dostępne będą wyniki rekrutacji.

 


 AKADEMIK, STYPENDIA - informacje dla kandydatów


Wyjaśnienie pojęć NOWA MATURA oraz STARA MATURA 

Drogi kandydacie,

Pojęcie STARA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych przez szkoły średnie, na których oceny wyrażone były według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający (mierny).

Pojęcie NOWA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych od roku 2004 przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, na których oceny są wyrażone w wielkościach procentowych. W związku z tym maturę zdawaną np. w roku 2013 lub 2014 oraz maturę zdawaną w roku 2015 (na starych zasadach w przypadku techników oraz na nowych zasadach w przypadku liceów) interpretuje się jako NOWĄ MATURĘ.

Prosimy zwrócić uwagę na zaznaczenie odpowiedniej matury podczas rejestracji, nieodpowiednie zaznaczenie powoduje zablokowanie konta, które może odblokować administrator po zgłoszeniu problemu do Biura Rekrutacji (tel. 62 76 79 520, rekrutacja@pwsz.kalisz.pl) lub bezpośrednio administratorowi (tel. 62 76 79 588).


BIURO REKRUTACJI PWSZ W KALISZU,
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, sala 004
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30.
tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl