Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia!

W czerwcu rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2019/2020.

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • rejestracja on-line: od 01 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 30 sierpnia 2019 r.
  • testy kompetencyjne: 03 września 2019 r. -  dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia)
  • ogłoszenie wyników: 06 września 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne (pierwszego stopnia,  pomostowe, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • rejestracja on-line: od 01 czerwca 2019 r. do 13 września 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 13 września 2019 r.
  • testy kompetencyjne: 17 września 2019 r. -  dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia)
  • ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji (wraz z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów) dostępny jest również na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 


Wyjaśnienie pojęć NOWA MATURA oraz STARA MATURA 

Drogi kandydacie,

Pojęcie STARA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych przez szkoły średnie, na których oceny wyrażone były według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający (mierny).

Pojęcie NOWA MATURA dotyczy świadectw dojrzałości wydawanych od roku 2004 przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, na których oceny są wyrażone w wielkościach procentowych. W związku z tym maturę zdawaną np. w roku 2013 lub 2014 oraz maturę zdawaną w roku 2015 (na starych zasadach w przypadku techników oraz na nowych zasadach w przypadku liceów) interpretuje się jako NOWĄ MATURĘ.

Prosimy zwrócić uwagę na zaznaczenie odpowiedniej matury podczas rejestracji, nieodpowiednie zaznaczenie powoduje zablokowanie konta, które może odblokować administrator po zgłoszeniu problemu do Biura Rekrutacji (tel. 62 76 79 520, rekrutacja@pwsz.kalisz.pl) lub bezpośrednio administratorowi (tel. 62 76 79 588).


BIURO REKRUTACJI PWSZ W KALISZU,
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, sala 004
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30.
tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl