STUDIA PODYPLOMOWE - Lista studiów


Uczelnia Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Audyt i kontrola wewnętrzna podyplomowe niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne organizacji podyplomowe niestacjonarne
Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi podyplomowe niestacjonarne
Higiena i epidemiologia w zdrowiu publicznym podyplomowe niestacjonarne
Higiena radiacyjna i radioekologia podyplomowe niestacjonarne
Higiena środowiska człowieka podyplomowe niestacjonarne
Higiena żywności i żywienia podyplomowe niestacjonarne
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe niestacjonarne
Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe niestacjonarne
Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej podyplomowe niestacjonarne
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym podyplomowe niestacjonarne
Osobisty trener odnowy biologicznej podyplomowe niestacjonarne
Osobisty trener zdrowia podyplomowe niestacjonarne
Podologia podyplomowe niestacjonarne
Prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne w praktyce podyplomowe niestacjonarne
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna podyplomowe niestacjonarne
Psychodietetyka podyplomowe niestacjonarne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw podyplomowe niestacjonarne
Ubezpieczenia społeczne podyplomowe niestacjonarne
Zamówienia publiczne podyplomowe niestacjonarne
Zarządzanie pomocą społeczną podyplomowe niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe niestacjonarne
razem: 22
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce