OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ewentualnego dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 2. Wymiana informacji
  Przyjmuję do wiadomości, że przesyłanie informacji na osobiste konto rejestracyjne jest jedyną formą powiadamiania mnie o kolejnych etapach toczącego się postępowania, a wiadomości umieszczone na osobistym koncie uznaję za dostarczone.
 3. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 4. Poniżej znajduje się link do pliku ,,Klauzula Informacyjna" z którym należy się zapoznać. Użycie przycisku ,,WYRAŻAM ZGODĘ" potwierdza zapoznanie się z Klauzulą Inforamcyjną oraz z pozostałymi punktami zawartymi na tej stronie.
  Klauzula Informacyjna